Dětský domov

Dětské domovy už dávno nejsou takové, jako v dávných dobách bývaly. V dnešní době už jsou na úplně jiné úrovni. Ano, sice stále děti v dětských domovech potřebují pomoc naši i svého okolí, ale nejedná se o pomoc materiální. Podle průzkumu, který byl prováděn, jsou děti z dětských domovů v nejútlejším věku psychicky deprimované nebo citově oploštěné a mají časté problémy nejen s navazováním ale vůbec udržením vztahu. Ještě navíc potom, co dovrší zletilosti, drtivá většina z nich skončí na ulici a často páchají trestné činnosti. Možná si teď kladete otázku, zda má tedy vůbec smysl podporovat po finanční stránce dětské domovy.
sourozenci přátelé.jpg
Je pravda, že děti, které žijí v dětských domovech a to konkrétně u nás v České republice nestrádají. Některé z nich žijí doslova v materiálním nadbytku a mají se lépe než děti, které bydlí v běžné rodině. Často se objevují i případy, že dítě, které si vezmou pěstouni, si stěžuje, že tam nemá tolik věcí, jako mělo v dětském domově.
Děti v domovech často jezdí k moři, na hory a jsou přímo pro ně pořádány akce. Jsou tu ale věci, které těmto dětem rozhodně chybí. Jedná se o věci nejprostší jako je láska, zázemí, jistota a respekt. Takže je pravda, že po materiálové stránce se mají opravdu dobře, ale po citové už je to špatné.
Pokud jste si až do dnešního dne mysleli, že v dětských domovech jsou pouze sirotci, pak jste na velkém omylu. Drtivá většina z nich má alespoň jednoho rodiče. Rodiče dávají své děti do dětských důvodů například kvůli chudobě. Děti k nim ale jezdí na víkendy nebo prázdniny. Umístit své dítě do dětského domova je tou nejhorší variantou jak pro dítě, tak i rodiče.
Jestliže se ale jedná o závažné důvody, jako je například týrání apod., je potřeba najít náhradní rodinu, která se o dítě postará.
dítě při vybarvování.jpg
Podle průzkumu, který se prováděl u našich kolegů na Slovensku, se ukázalo, že děti, které jsou umístěny v dětských domovech, by se mohly vrátit ke své rodině, pokud by rodina dostala pomoc, kterou potřebuje.
Pokud si myslíte, že zahrnout dítě materiálním nadbytkem je dobrý nápad, pak odpověď je rozhodně ne. Je to ilustrace situace, kde peníze prostě nepomáhají.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

You may also like...