Nezařazené

Dovolená na Ohři

Řeka pramení v nejzápadnějším cípu republiky, nedaleko Aše a směřuje k východu lučinatou krajinou, v ostrých a rychlých meandrech. Takový ráz krajiny lze stěží pozorovat u jiných horních toků říček, zpravidla jde o divoké bystřiny nebo naopak velmi klidné zátočiny. Ohře si cestu razí až ke Kynšperku velice rázně, zajímavé jsou i daleké rozhledy, jež nekazí lesní porosty.
potok u lesa
Mezi Kynšperkem a Sokolovem vstoupíte do oblasti zasažené těžbou hnědého uhlí a i když je další těžební činnost pozastavena, její pozůstatky vás tu budou provázet na každém kroku, přesto je plavba zajímavá a vyvrcholí změnou charakteru říčního koryta v Královském Poříčí. Odtud až ke Klášterci nad Ohří je řeka sevřena v hlubokých údolích skalisky a strmými svahy, bublá v peřejích, z nichž nejpůsobivější jsou Kyselka, Velichov a Hubertus.
řeka na podzim

Nejzajímavější místa

Kynšperk – vyhlášený vodácký kemp na levém břehu s udržovaným trávníkem a překrásné hrázděné stavby v obci vás jistě svedou k tomu, v těchto místech alespoň přenocovat.
Loket – kamenný hrad z 12. století a historická zástavba uvnitř velkorysého meandru je dalším důvodem k přerušení plavby.
Svatošské skály – překrásná přírodní scenérie skalních pilířů, jejichž reliéf zdánlivě připomíná účastníky svatby. Jednotlivé skalní bloky jsou pojmenovány jako Ženich, Svědek, Muzikant, Nevěsta atd.
Hubertus – romantické údolí s cvičnou peřejí, vodáckým kempem a možnostmi ubytování ve stejnojmenném hotelu.
Jez Radošov – za ostrým zákrutem za obcí Kyselka se na konci vesničky Radošov ukrývá smrtící přepad parabolického tvaru s uzavřenou propustí. Jez bývá často podceňován, zvláště při splouvání na raftech, ovšem již za nižšího stavu vody se pod ním tvoří nebezpečný válec, který si tu vyžádal již několik obětí.  
kachna s mláďaty
Rozhledny v Karlových Varech – Ohře tímto městem protéká a pochopitelně tu lze trávit volný den. Ten byste mohli zpestřit kromě návštěvy kolonády i vyhlídkami na městské panorama. Je jich tu hned několik – rozhledna Diana, Vyhlídka Karla IV., Goethova vyhlídka a pozorovatelna U Linharta.

You may also like...