Přeprava zboží

Všechno zboží, které se vyrobí, pokud není prodáno konečnému spotřebiteli v místě výroby, se dostává do procesu přepravy. Nejprve je zabaleno do přepravních obalů, paletizováno a následně je na řadě nakládka zboží, jeho převoz a jeho vykládka na místě určení. Tím ale cesta zboží od výrobce ke spotřebiteli nekončí. Zboží totiž často putuje do překladových skladů, kde je vyloženo a následně přerozděleno k další přepravě. Putuje tak mnohdy i tisíce kilometrů po moři, letadly i nákladními vozy po silnicích.
krabice na paletě
Zboží se nejčastěji přepravuje po silnici, v nákladních vozech a to uvnitř jednoho státu, tak i do zahraničí. Někdy je jeho cesta v podstatě celkem krátká, stejně jako přepravní řetězec a po prvním naložení se ihned dostane do obchodu, kde je vystaveno v regálech a prodáno konečnému spotřebiteli. Jindy je jeho cesta o mnoho delší.
Jeho cesta započne u výrobce, který ho naloží do nákladního auta, nákladní auta ho převezou do přístavu, kde je umístěno do přepravních kontejnerů, kontejnery jsou naloženy na obrovské nákladní lodě, které zboží přepraví do jiného přístavu, často tisíce kilometrů daleko, i na jiný kontinent. Tam jsou kontejnery vyloženy, zboží putuje do přepravního skladu, kde je přetřízeno a nákladními vozy převezeno do skladu obchodů, častěji je převezeno do velkoskladů, kde je opět přerozděleno a jednotlivými nákladními vozy odvezeno do skladu obchodu, kde bude následně zboží prodáváno. Ovšem i to ještě nemusí být konec jeho putování ke spotřebiteli, protože se může dostat do velkoobchodů, ve kterém ho nakoupí maloobchodníci a následně ho opět přepraví do své prodejny, kde se konečně dočká umístění v regálu a prodeje konečnému spotřebiteli.
přepravní kontejnery
Mnoho zboží, vyráběného v zahraničí, má svou cestu ke spotřebiteli velmi dlouhou a při přepravě musí být dodrženy podmínky jako je teplota přepravního boxu a podobně.

You may also like...