Šetřete vodou


Voda je základem pro vše živé. Bez vody dlouho nic nepřežije a všichni na světě to vědí.

Už na základní škole se učíme o koloběhu vody. Voda, která naprší z mraků spadne na zem. Vytvoří potůčky, potoky, řeky a ty odtečou do moře, odkud se voda vypaří opět do mraků. Vypadá to tedy, že voda se nikam neztratí. Neztratí, ale není po celé Zeměkouli rozdělená rovnoměrně a v některých koutech světa je jí kritický nedostatek. Zároveň lidstvo děsí globální oteplování, při kterém roztají ledovce, jenže tato voda se dostane do moře, a tím se z ní stane slaná voda, která není pitná. Existují již možnosti, jak ze slané vody vyrobit pitnou, a to pomocí membrán, kterými voda prochází, ale tento princip vědci teprve zkoumají a rozvíjí a než jej bude možné ve velké používat např. v rozvojových zemích, uplyne ještě hodně času, nebo jak se říká, uplyne ještě hodně vody v řekách. Celý proces je totiž energeticky velmi náročný.

voda

Šetřit vodou by se mělo stát běžnou věcí našich životů. Vodou neskutečně plýtváme a stále si to nechceme uvědomit.

Ideální je maximální využití dešťové vody, používat ji všude, kde není nutné mít pitnou vodu. Splachování WC, zalévání zahrad, ale třeba i umývání aut není nutné provádět pitnou vodou. Dokonce i taková maličkost, jako zasněžování sjezdovek už nelze provádět vodou z potoků, ale každá sjezdovka, která chce zasněžovat musí mít vybudovanou nádrž na dešťovou vodu.

voda

Že nemáte jak vodu, která vám naprší na střechu, jak uchovávat? A co IBC kontejner? Je praktický, vodu můžete svést ze střechy přímo do kontejneru a každý kontejner má vypouštěcí ventil, kterým můžete vodu vypouštět třeba do konvičky, kterou potom zalejete vaše záhonky. Nebo připojíte čerpadlo a hadici. Chceme-li zachovat svět i pro další generace, je na čase se naučit žít ekologicky a šetřit vodou. Vnoučata nám poděkují.

You may also like...